Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod i technik pracy. Nasze wspaniałe terapeutki zajęciowe skrupulatnie realizują założenia programowe w ramach zajęć w pracowni terapii i na placówkach.