Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Raport dostępności PZSP w Wejherowie. [pobierz]

Raport dostępności Szkoła Policealna Wielobranżowa nr 5 w Wejherowie. [pobierz]

Raport dostępności Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna nr 4 w Wejherowie. [pobierz]

 

***Aktualne Ogłoszenia Poniżej***


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Sekretarz szkoły

Wymagania niezbędne, jakie powinni spełnić kandydaci [pobierz]


 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Główny księgowy

Wymagania niezbędne, jakie powinni spełnić kandydaci [pobierz]

*****

Wyniki naboru na  na wolne stanowisko urzędnicze:

Główny księgowy [pobierz]

***Zakończone***

 

 


 
Sprawozdanie finansowe Powiatowego Zespółu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie
 
 
 Sprawozdanie finansowe jednostki : KLIK