OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Główny księgowy

Wymagania niezbędne, jakie powinni spełnić kandydaci [pobierz]


 
Sprawozdanie finansowe Powiatowego Zespółu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie
 
 
 Sprawozdanie finansowe jednostki : KLIK