Dostawa wyposażenia do pracowni rehabilitacyjnej i korekcyjnej dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie w ramach Projektu 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

 

Link do ogłoszenia: KLIK

 

Protokuł z przeprowadzenia wyboru oferty: KLIK

 

Przydatne linki

Tabliczka_3.3.1
tabliczka_4