Tryb:  Dzienny

Czas:  2,5 roku

Tytuł zawodowy:  Technik elektroradiolog

Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyku obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Do zadań zawodowych technika należy obsługa aparatury elektromedycznej, wykonywanie określonych badań, procedur i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej. Technik elektroradiolog może pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.