• Medyk
    Medyk

    Witamy na stronie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa

medyk1 

Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa to nowoczesna placówka edukacyjna z bogatym zapleczem w postaci zmodernizowanych pracowni: opiekuńczej, stomatologicznej, rehabilitacyjnej i masażu. 30 nauczycieli kształci rocznie około 250 słuchaczy, którzy z powodzeniem zdają egzamin państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Szkoła kształci bezpłatnie na kierunkach: Technik masażysta – 2 lata, Terapeuta zajęciowy – 2 lata, Opiekunka dziecięca – 2 lata, Ortoptystka – 2 lata, Technik elektoradiolog – 2,5 roku, Technik usług kosmetyczny – 2 lata, Asystentka stomatologiczna – 1 rok, Technik sterylizacji medycznej – 1 rok, Higienistka stomatologiczna – 2 lata, Asystent osoby niepełnosprawnej – 1 rok, Opiekun medyczny – 1 rok, Opiekunka środowiskowa – 1 rok, Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku, Opiekun osoby starszej – 2 lata, Opiekun w domu pomocy społecznej – 2 lata, Florysta – 1 rok

Przydatne linki

1
2
3
4